Các dự án trên cơ bản đã hoàn thành, một số vị trí vướng mặt bằng nên chưa hoàn thiện hành lang mặt kè và hệ thống thoát nước.

Trong năm nay, Khu Quản lý ĐTNĐ sẽ tiếp tục hoàn thành những hạng mục còn lại của năm dự án và thi công 10 dự án chống sạt lở (hiện đang tiến hành giải phóng mặt bằng). Bên cạnh đó, khu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu và hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng các dự án này. Cụ thể, những dự án sẽ khởi công trong năm 2018 gồm: Xây dựng kè chống sạt lở Rạch Giồng - sông Kinh Lộ; cầu Phước Lộc; rạch Đỉa - rạch Rơi - sông Phú Xuân; kè Tắc Sông Chà; kè chống sạt lở rạch Tắc Bến Rô; chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 2; chống xói lở bờ sông khu vực cầu Phước Lộc; cầu Long Kiểng; cầu Rạch Tôm; kè sông Bến Lức - kênh Xáng Lý Văn Mạnh; rạch Ông Lớn.

Ông Trần Văn Giàu, Giám đốc Khu Quản lý ĐTNĐ, cho biết các dự án khu đang thực hiện đều gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Các công trình đang được tổ chức thi công phần lớn là do khu đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường tại địa phương vận động người dân tạm bàn giao mặt bằng thi công. Do khó khăn này nên đến nay một số dự án đang phải tạm dừng, không đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo TP.