Cụ thể, trên cơ sở bộ tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng chống dịch tại công trình trên địa bàn TP được UBND TP ban hành, Sở GTVT TP đã chấp thuận cho 65 các công trình được phép triển khai thi công.

Theo đó, có 22 công trình do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ làm chủ đầu tư. Trong đó, 17 dự án đã tạm ngưng thi công vì COVID-19 được phép thi công trở lại và 5 dự án khởi công mới trong tháng 10.

Tương tự là 11 công trình do Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị làm chủ đầu tư. Trong số này có 9 dự án đang thi công nhưng tạm ngưng như: Duy tu, bảo trì cầu và đường vào cầu trên tuyến đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ, duy tu bảo trì công trình đường hầm sông Sài Gòn... và 2 dự án khởi công mới trong tháng 10.

Các công trình do Trung tâm Quản lý đường thủy làm chủ đầu tư (22 công trình), các công trình do Cảng vụ Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư (4 công trình), công trình do Trung tâm quản lý giao thông công cộng làm chủ đầu tư (6 công trình) cũng được phép thi công.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình thi công, Sở GTVT TP yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh cũng như đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công…

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và tiến độ giải ngân theo quy định. Kịp thời báo cáo tình hình phòng chống dịch và các khó khăn vướng mắc để Sở xem xét, giải quyết.

Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và báo cáo việc tuân thủ các quy định tại bộ Tiêu chí và các quy định có liên quan về phòng chống COVID-19 tại các công trình đủ điều kiện thi công do đơn vị làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 21-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM có quyết định số 3327 ban hành tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống COVID-19 tại công trình trên địa bàn TP.

Theo đó, toàn bộ lao động trực tiếp tại công trình xây dựng được phép hoạt động phải có thẻ xanh COVID, tuân thủ 5K và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ...