Bộ GTVT vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng giao là cơ quan trình báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ quản là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) và tư vấn đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.

Bộ GTVT kiến nghị được trình dự án sân bay Long Thành - ảnh 1
Phối cảnh sân bay quốc tế Long Thành.

Tuy nhiên, theo quy định đối với dự án quan trọng quốc gia, chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đến cơ quan chủ quản hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước của mình xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

Để chủ động các thủ tục trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho ý kiến thống nhất về cơ quan trình báo cáo FS. Tuy nhiên, phía Uỷ ban chưa có phản hồi.

Để đáp ứng tiến độ dự án, với vai trò là “Bộ quản lý chuyên ngành các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông”, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ xem xét, giao Bộ GTVT là cơ quan trình Thủ tướng báo cáo FS dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

“Bộ GTVT sẽ tham gia ý kiến thẩm định chuyên ngành với tư cách là một thành viên của Hội đồng thẩm định Nhà nước khi thực hiện thẩm định dự án…”, Bộ GTVT nêu rõ.