Thông tin được đưa ra tại hội nghị chuyên đề về đấu thầu, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức mới đây.

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc EVN, cho biết năm năm trở lại đây, EVN đầu tư bình quân khoảng 85.000 tỉ đồng/năm. Chi phí sản xuất, kinh doanh cũng trong khoảng 30.000-40.000 tỉ đồng/năm. Do đó EVN luôn đặt mục tiêu tiết giảm chi phí, tăng cường hiệu quả trong mọi khâu của quá trình đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh.

Trong đó, để công tác đấu thầu đảm bảo “cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả”, EVN liên tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể là: Xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ để làm cơ sở triển khai các hoạt động đấu thầu; xây dựng các tiêu chí cụ thể về đấu thầu trong hệ thống chấm điểm thi đua tối ưu hóa chi phí trong toàn EVN, đánh giá theo từng năm đối với từng đơn vị và những người đứng đầu các đơn vị; liên tục tổ chức đào tạo, tập huấn, hội nghị chuyên sâu về công tác đấu thầu cho cán bộ làm công tác đấu thầu; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng; đưa vào áp dụng phần mềm Đầu tư xây dựng, bao gồm module Đấu thầu, tại các đơn vị của tập đoàn.

Với hình thức đấu thầu qua mạng, năm 2009 toàn EVN chỉ thực hiện 10 gói thầu thì tới năm 2017 hình thức này đã xấp xỉ 4.000 gói; trong 10 tháng năm 2018 là hơn 4.500 gói, trong đó gói lớn nhất là xấp xỉ 200 tỉ đồng.