Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trước thời điểm Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới, lượng phương tiện qua lại đường cao tốc này bình quân đạt 5.300 – 5.400 lượt/ngày đêm.

Riêng ngày 26-7 đã có tới 7.000 lượt phương tiện thông qua tuyến, tăng 30% so với bình quân các ngày thường.

Tuy nhiên, trong các ngày 27, 28, 29 và 30-7, lượng phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sụt giảm, lần lượt chỉ đạt 4.800, 4.800, 4.300 và 4.200 lượt, thấp hơn 13% – 25% so với mức bình quân của tuyến.

Theo VEC, trước diễn biến phức tạp của COVID-19 và hàng loạt các biện pháp được triển khai nhằm phòng, chống dịch COVID-19 thì lượng phương tiện lựa chọn tuyến cao tốc này để di chuyển sẽ chịu tác động lớn.