Công ty Điện lực Sài Gòn (thuộc EVN HCMC) cho biết đến nay trên địa bàn quận 1 và quận 3 có 300 khách hàng lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) với công suất là 2.904,40 kWp. Trong đó đã phát điện lên lưới điện lực 787.528 kWh, tương đương số tiền hơn 1,54 tỉ đồng.

Cụ thể, khách hàng lắp đặt từ ngày 30-6-2019 trở về trước có 125 khách hàng với công suất 1.438,16 kWp, đã phát lên lưới điện 314.148 kWh (tương đương số tiền hơn 673 triệu đồng). Công ty Điện lực Sài Gòn đã thanh toán tất cả số tiền trên.

HOP-DONG-MUA-BAN-DIEN
Người dân ký hợp đồng mua bán điện cho ngành điện. Ảnh: HT.

Số khách hàng lắp đặt từ ngày 1-7-2019 đến nay có 175 khách hàng với công suất 1.502,24 kWp. Công ty Điện lực Sài Gòn đã chốt sản lượng điện năng phát lên lưới là 473.380 kWh, tương đương số tiền hơn 863 triệu đồng.

Công ty Điện lực Sài Gòn cho biết thực hiện Quyết định số 13/2020 của của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, Công ty đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng mua bán điện với các khách hàng đã lắp đặt điện mặt trời từ ngày ngày 1-7-2019 đến nay. Đồng thời sẽ thực hiện thanh toán tiền bán điện cho khách hàng.

Việc tổ chức ký kết hợp đồng mua lại điện từ hệ thống điện mặt trời áp mái của khách hàng thể hiện sự cam kết của ngành điện trong việc thực thi nghiêm túc biên bản đã ký kết. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về việc khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. 

Ngoài ra, dịp này Công ty còn hướng dẫn phương thức ký hợp đồng điện với trường hợp chủ đầu tư là chủ sở hữu mái nhà hoặc chủ đầu tư thuê, mượn mái nhà của khách hàng sử dụng điện để lắp đặt hệ thống ĐMTMN và bán toàn bộ sản lượng.