Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng, Sở QH-KT và các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP, đẩy nhanh tiến độ di dời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công chỉnh trang Công viên 23-9 một cách nhanh nhất.

Về tiến độ di dời, tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sân khấu Sen Hồng: TP giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì làm việc với Sở VH&TT, Sở TN&MT thống nhất phương án di dời, đề xuất cụ thể các phương án bố trí địa điểm thay thế, tiến độ thực hiện cụ thể.

Đối với khu vực ga xe buýt, giao Sở GTVT khẩn trương phối hợp cùng Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất địa điểm phù hợp để di dời tạm ga trong thời gian thi công dự án. Sau khi xây dựng xong, dự kiến ga xe buýt sẽ được bố trí lại tại Công viên 23-9 theo quy hoạch và xây dựng được phê duyệt.

Đối với Trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch, bãi xe do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP quản lý, tiếp tục giữ lại đến khi triển khai dự án xây dựng công viên theo quy hoạch.

Đối với mặt bằng khu vực Công ty TNHH Đầu tư thương mại Cửu Long đang khai thác (khu vực siêu thị ngầm), giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP khẩn trương yêu cầu các đơn vị khai thác tổ chức di dời, tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng cho TP; yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất TP bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP trước ngày 30-6.

Đối với tòa nhà của Trung tâm Phát triển quỹ đất, TP giao Sở TN&MT khẩn trương liên hệ, làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo 167 - Sở Tài chính đề xuất địa điểm bố trí di dời Trung tâm Phát triển quỹ đất TP trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao Sở Xây dựng TP kiểm tra, giám sát tiến độ di dời và thực hiện việc khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng, công viên cây xanh theo quy định.

Về phương án chỉnh trang, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng TP chủ trì, phối hợp với Sở QH-KT TP khẩn trương lập phương án cải tạo, chỉnh trang Công viên 23-9 để phục vụ người dân trong thời gian chưa triển khai thi công xây dựng công viên theo quy hoạch.