UBND TP đã giao Sở TN&MT tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất xả nước thải ra khu vực.

Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xả thải ra môi trường; yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn quận 9 và quận Thủ Đức có lưu lượng nước thải trên 1.000 m3/ngày lắp đặt trạm quan trắc tự động và kết nối dữ liệu quan trắc về Sở TN&MT. Tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc, giám sát định kỳ chất lượng môi trường nước mặt khu vực các suối, rạch trên.

UBND quận 9 và quận Thủ Đức cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Buộc xây dựng hệ thống xử lý nước thải đối với các cơ sở chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Vận động người dân không xả rác, chất thải xuống kênh, rạch; đảm bảo 100% các hộ dân sống ven kênh, rạch có ký hợp đồng thu gom rác.

Riêng UBND quận Thủ Đức cần phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM kiểm tra hoạt động của các hộ dân nằm trong khuôn viên ĐH chưa bàn giao mặt bằng cho trường, giám sát hoạt động chăn nuôi, sản xuất và tình trạng xả nước thải của các hộ hoạt động chăn nuôi, sản xuất chưa được xử lý ra môi trường.

Sở NN&PTNT tổ chức thực hiện việc nạo vét bùn đất bồi lắng, vớt rác, xử lý lục bình, cỏ dại và khơi thông dòng chảy đối với tuyến suối Nhum - suối Cái - rạch Xuân Trường.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở GTVT TP chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP tiếp tục triển khai thực hiện nạo vét, vớt rác, xử lý lục bình đối với tuyến rạch Bình Thọ.