Cụ thể, các quận, huyện được yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hoàn thành việc lập hồ sơ, tổ chức thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công và đưa vào sử dụng các công trình phòng, chống thiên tai trong các đợt triều cường, mưa lũ cuối năm 2020.

Đối với các công trình đã có chủ trương nhưng chưa kịp hoàn thành, chủ đầu tư phải có phương án, biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình khi có lũ, bão xảy ra; đối với các công trình sử dụng nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai TP đã có chủ trương của UBND TP thì hoàn thành trước ngày 30-6.

Các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giải phóng mặt bằng, di dời dân để triển khai các công trình xung yếu, cấp bách, không để kéo dài nhiều năm; sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong các khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở, triều cường, ngập úng.

Ngoài ra, TP cũng yêu cầu các quận, huyện chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ, bố trí cán bộ trực ban và thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý ngay giờ đầu những vị trí có nguy cơ tràn, bể bờ bao theo phương châm “bốn tại chỗ”.

TP cũng đề nghị Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Tài chính cân đối, tổng hợp trình UBND TP xem xét, bố trí vốn để các quận, huyện triển khai thực hiện các công trình đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, định kỳ hằng tháng, UBND TP giao các quận, huyện nghiêm túc thực hiện công tác báo cáo tiến độ các công trình và gửi về cơ quan thường trực ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Cơ quan này có nhiệm vụ tổng hợp, kiểm tra, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, báo cáo TP xem xét, giải quyết.