Sở GTVT cho biết nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông tại khu vực thi công dự án mở rộng, nâng cấp đường Trần Văn Mười (đoạn từ Quốc lộ 22 đến Phan Văn Hớn), huyện Hóc Môn, Sở thông báo như sau:

Giai đoạn 1: Đường Trần Văn Mười và đường Xuân Thới Sơn 22 tạm thời bị chiếm dụng để phục vụ thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Trần Văn Mười.

Phương án tổ chức giao thông sẽ thi công hệ thống cống thoát nước trên các tuyến đường Xuân Thới 2, Xuân Thới 13 và Trần Văn Mười. Phạm vi rào chắn chiều dài là 610 m, chiều rộng là 3,8 m. 

Phân đoạn 2 thi công trên đường Xuân Thới 13 theo hướng đoạn từ cửa xả Kênh tiêu Liên Xã đến đường Trần Văn Mười.

Phương án tổ chức giao thông: Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Xuân Thới 13.  Lộ trình lưu thông thay thế: Trần Văn Mười → Võ Thị Hồi (hoặc Xuân Thới 8 → Xuân Thới 4) → Xuân Thới Sơn 38 và ngược lại.

Phân đoạn 3 thi công mở rộng đường Trần Văn Mười theo hướng đoạn từ đường Xuân Thới Thượng 9 đến đường Phan Văn Hớn từ 5,5 m lên 7 m.

Giai đoạn 2 của dự án này là thi công hệ thống cống thoát nước trên các tuyến đường Trần Văn Mười và đường Xuân Thới Thượng 9, được thi công bằng các mũi thi công đồng thời như sau:

Phân đoạn 1 thi công mở rộng phần đường và lắp đặt cống thoát nước trên đường Trần Văn Mười theo hướng đoạn từ đường Xuân Thới 2 đến đường Xuân Thới 5.

Phương án tổ chức giao thông: Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Trần Văn Mười. Lộ trình lưu thông thay thế: Trần Văn Mười → Xuân Thới 2  → Xuân Thới Sơn 38 → Xuân Thới 13 và ngược lại.

Phân đoạn 2 thi công trên đường Xuân Thới Thượng 9 theo hướng đoạn từ cửa xả trên đường Phan Văn Hớn đến đường Trần Văn Mười. Phân đoạn này sẽ cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Xuân Thới Thượng 9.

Lộ trình lưu thông thay thế: Trần Văn Mười → Xuân Thới Thượng 6 → Xuân Thới Sơn 27 → Phan Văn Hớn.

Giai đoạn 3 thi công hệ thống cống thoát nước trên các tuyến đường Xuân Thới 3, Xuân Thới 5 và Trần Văn Mười.

Phân đoạn 1 sẽ thi công trên đường Xuân Thới 3 theo hướng đoạn từ đường Trần Văn Mười đến Quốc lộ 22. Tại đây sẽ cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Xuân Thới 3. Lộ trình lưu thông thay thế: Quốc lộ 22 → Xuân Thới 23 (hoặc Võ Thị Hồi) → Trần Văn Mười và ngược lại.

Phân đoạn 2 thi công trên đường Xuân Thới 5 theo hướng đoạn từ đường Trần Văn Mười đến đường Tân Tiến 8. Phân đoạn 2 cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Xuân Thới 5. Lộ trình lưu thông thay thế: Quốc lộ 22 → Xuân Thới 23 (hoặc Võ Thị Hồi) → Trần Văn Mười và ngược lại.

Phân đoạn 3 thi công mở rộng phần đường và lắp đặt cống thoát nước trên đường Trần Văn Mười theo hướng đoạn từ đường Xuân Thới Thượng 7 đến đường Xuân Thới Thượng 9. Phân đoạn 3 cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Trần Văn Mười. Lộ trình lưu thông thay thế: Trần Văn Mười → Xuân Thới Thượng 9  → Bà Điểm 3 → Xuân Thới Thượng 7 và ngược lại.