(PL)- Sở Công Thương TP.HCM vừa có văn bản đề xuất UBND TP thay thế hệ thống chiếu sáng dân lập bằng đèn LED trong giai đoạn 2016-2020.

Theo Sở Công Thương, hiện bóng đèn dân lập chủ yếu là đèn huỳnh quang ống dài 1,2 m hoặc bóng compact tiết kiệm điện. Một số hẻm sử dụng các loại đèn HPS công suất 70 W, 100 W, 150 W… dẫn tới lãng phí điện năng. Đa số bóng đèn điện dân lập được câu mắc không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn dễ gây cháy nổ, rò điện.

Về phương án đầu tư, Sở Công Thương đề xuất giao cho Tổng Công ty Điện lực TP thực hiện. Theo đó, các bóng đèn dân lập sẽ được đổi sang bóng đèn LED loại 40 W, khoảng cách 20 m mỗi bóng, cao 6 m. Trường hợp giao lại cho UBND 24 quận, huyện làm chủ đầu tư dự án này thì có các phương án thực hiện: Xã hội hóa hoặc Nhà nước đầu tư 100%, Nhà nước và nhân dân/doanh nghiệp…

HT