Tổng Công ty Điện lực miền Nam có tổng giám đốc mới
(PLO)- EVNSPC sẽ hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Ngày 28-2-2019, tại TP.HCM, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực Điện lực miền Nam (EVNSPC) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng Giám đốc kiêm HĐTV, các thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của Tổng công ty.

Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên và Ban điều hành EVNSPC được thực hiện theo "Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020" đã được phê duyệt. Trong đó, Tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVNSPC cần phát triển và bảo toàn phần vốn Tập đoàn tại Tổng công ty; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Nam.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam có tổng giám đốc mới - ảnh 1
Ông Dương Quang Thành (ngồi giữa) đại diện HĐTV EVN ký Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại EVNSPC

Trước đó, ngày 26-02-2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành các quyết định bổ nhiệm các vị trí sau:

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNSPC, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNSPC (Quyết định số 46/QĐ –EVN).

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng giám đốc EVNSPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNSPC (Quyết định số 48/QĐ – EVN).

Ông Lê Xuân Hải, Trưởng Ban TCNS EVNSPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNSPC (Quyết định số 54/QĐ – EVN).

Ông Hoàng Văn Tùy, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNSPC (Quyết định số 55/QĐ – EVN).

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 01-03-2019. 

Thy Nhung