EVNSPC chủ động cấp điện an toàn mùa mưa bão

EVNSPC chủ động cấp điện an toàn mùa mưa bão

(PLO)- Nhằm bảo đảm công tác ứng phó với bão lũ, thiên tai, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động triển khai các công tác diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại năm khu vực trực thuộc.