Theo đó, tính đến hết ngày 30-6, tổng số vốn đã giải ngân tại Kho bạc Nhà nước TP là hơn 7.032 tỉ đồng, đạt 20,8% tổng kế hoạch vốn do UBND TP giao (hơn 33.771 tỉ đồng), đạt 18,8% so với chỉ tiêu được trung ương giao (hơn 37.389 tỉ đồng).

Theo UBND TP, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 chưa cao là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP mặc dù được lãnh đạo TP, các sở, ban, ngành và chủ đầu tư quan tâm tháo gỡ nhưng còn gặp nhiều khó khăn về khách quan nên chậm, kéo dài.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường đôi khi phải ngưng thực hiện do không nhận được sự đồng thuận của người dân, vướng mắc pháp lý liên quan đến khiếu nại, kiện cáo. Khó khăn này dẫn đến nhiều dự án phải đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn với tổng số vốn giảm là 3.200 tỉ đồng.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án từ nay đến cuối năm, TP sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như rà soát tiến độ, có phương án điều chỉnh vốn giữa các dự án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công theo chủ trương chấp thuận của HĐND TP.

trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công, TP sẽ chỉ đạo Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Tài chính chủ trì, làm việc với các sở, ban, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án. Đồng thời tham mưu UBND TP phương án điều chuyển vốn giữa các dự án từ nay đến cuối năm nhằm phù hợp với tiến độ thực tế, góp phần nâng cao tỉ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn theo chủ trương đã được HĐND TP chấp thuận.

Mặt khác, tp sẽ phối hợp với các cơ quan trung ương nghiên cứu cơ chế, quy định đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.