Ông Nguyễn Thành Phong giao Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh dự thảo tờ trình về đề án này, trình UBND TP.HCM để xin ý kiến Thường trực Thành ủy TP trước khi HĐND TP thông qua.

Trước đó, Sở GTVT TP đã có tờ trình dự thảo đề án. Theo tờ trình, mức thu phí ô tô đậu dưới lòng đường cao nhất là 40.000 đồng/giờ, qua đêm cao nhất 180.000 đồng (mức phí hiện tại là 5.000 đồng/lượt). Mức phí mới được cho là cao hơn 10%-20% so với giá trông giữ xe của các bãi, hầm giữ xe tại các trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng… và gần tương đương với giá giữ xe ở TP Hà Nội.

Mức phí trong tờ trình được áp dụng cho hai nhóm: Ô tô đến chín chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn và ô tô từ 10 chỗ, xe tải trên 1,5 tấn đến dưới 2,5 tấn.