Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Đoàn kết vì lợi ích chung của dân tộc!

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước”.

Đoàn kết vì lợi ích chung của dân tộc!  ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam”. Ảnh: CHÂN LUẬN

Mặt trận phải thật sự là trung tâm đoàn kết

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ trong thời đại Hồ Chí Minh, việc xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi điểm lại quá trình hình thành, hoạt động và đóng góp vào công cuộc đoàn kết, xây dựng đất nước của Mặt trận suốt 90 năm qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng: MTTQ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tình hình mới trong và ngoài nước hiện cũng đang đặt ra các thách thức rất lớn đối với đất nước. Từ đó, ông đề nghị MTTQ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng.

Đó là tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhắc tới chủ trương đại đoàn kết dân tộc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Cùng đó là quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung.

“Mặt trận các cấp cần phát huy dân chủ, tinh thần thân ái, trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đoàn kết vì lợi ích chung của dân tộc!  ảnh 2
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam. Ảnh: C.LUẬN

Tham gia hoạch định chính sách, pháp luật

Về giám sát, phản biện theo hiến pháp và pháp luật, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Mặt trận phải làm tốt hơn nữa việc chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Nhà nước cần tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Mặt trận; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa với Mặt trận vì “làm được như vậy sẽ có lợi cho cả Nhà nước và Mặt trận trong việc phục vụ lợi ích của toàn dân”.

Tặng huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam

Cũng tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận. “Đảng ta đã xác định vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận, Đảng lãnh đạo Mặt trận thông qua việc phát huy vai trò thành viên của Mặt trận chứ không đứng ngoài, đứng trên để lãnh đạo Mặt trận. Phải phát huy thật tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đặc biệt, ông lưu ý: “Mặt trận cần thực sự tham gia vào quá trình hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật chứ không chỉ làm nhiệm vụ động viên, kêu gọi, tổ chức các phong trào”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề cập đến chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt (1951): “Hoạt động của Mặt trận nên nhắm vào điểm chính để tránh khỏi việc gì cũng làm nhưng ít việc làm chu đáo”.

Sau đó, ông đề nghị Mặt trận nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cũng như hoàn thiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận theo hướng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước về phong cách dân vận. Đó là “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân…

“Mỗi người phải là một tế bào trong cơ thể Việt Nam”

Tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Ngọc Minh, 80 tuổi, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, người tham gia bảy khóa Mặt trận tính từ Đại hội lần thứ III của MTTQ, dẫn lại bài học đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho rằng: Để củng cố, phát huy khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội thì “ai cũng thấy mình là một tế bào, một phần hữu cơ trong cơ thể sống Việt Nam”.

Đoàn kết vì lợi ích chung của dân tộc!  ảnh 3
Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: C.LUẬN

Với MTTQ Việt Nam, ông Minh nói ngoài nhiệm vụ đoàn kết dân tộc thì còn phải làm tốt cả nhiệm vụ đoàn kết quốc tế. Bởi lẽ theo ông Minh, khi dân tộc ta có được sự ủng hộ rộng rãi của bạn bè khắp năm châu thì chắc chắn không có trở ngại, thế lực nào ngăn cản được sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Còn bà Võ Thị Minh Sinh, người dân tộc Thổ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, nói về sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của những người làm công tác mặt trận ở cơ sở, ở khối, xóm, thôn bản, khu dân cư trên mọi miền đất nước. Bà Sinh nói “những tế bào sống” này đã và đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gắn bó chia sẻ với nhân dân, xây thành trì vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Mặt trận các cấp, cán bộ Mặt trận muốn khẳng định vai trò, vị thế, muốn được Đảng tin, dân mến thì không thể hô hào suông mà phải xắn tay vào công việc, phải “tai nghe, đầu nghĩ, miệng nói, tay làm”; phải tăng cường đối thoại với dân; đưa các hoạt động của Mặt trận hướng về cơ sở” - bà Minh Sinh nói.