Đoàn Luật sư TP.HCM có 5 phó chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM vừa có nghị quyết về năm luật sư làm phó chủ nhiệm đoàn.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Đoàn luật sư TP.HCM ngày 25-10 đã bầu 15 luật sư vào Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ VII (2019-2024).

Tại đây, đại hội cũng đã bầu luật sư Nguyễn Văn Trung làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM nhiệm kỳ này. Đại hội cũng bầu 11 luật sư tham gia vào hội đồng khen thưởng, kỷ luật của đoàn.

Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: N.Q

Sau Đại hội, Ban chủ nhiệm đã họp để bầu các phó chủ nhiệm. Kết quả năm luật sư giữ chức vụ phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM gồm:

1. Luật sư Trương Trọng Nghĩa

2. Luật sư Nguyễn Hải Nam

3. Luật sư Bùi Quang Nghiêm

4. Luật sư Nguyễn Văn Hậu

5. Luật sư Hà Hải

Ngoài ra, ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM cũng có quyết định công nhận kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

Theo đó, Luật sư Hồ Nguyễn Lễ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ VII (2019-2024). Ba luật sư Trịnh Đức Duy, Lữ Thị Bạch Linh, Trần Vĩ Cường được bầu phó chủ tịch hội đồng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm