Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài?

Hỏi:
Tôi có anh bạn là người nước ngoài, đang có ý định đến Việt Nam làm việc. Người này có nhờ tôi hỏi về việc anh ta đã có giấy phép lái xe ô tô, nếu đến Việc Nam làm việc thì luật quy định thế nào về việc đổi giấy phép lái xe cho phù hợp? Thời hạn sử dụng trong bao lâu?
(nguyentrongbetu@...)
Trả lời:
Theo Điểm g, Khoảng 5, Điều 37 về Đổi giấy phép lái xe của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định: Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam, có giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ thường trú với thời gian từ 03 tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.
Theo Điều 7 về Thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển của Thông tư trên quy định:
- Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam đổi cho người nước ngoài phù hợp với thời hạn ghi trong thị thực nhập cảnh hoặc thẻ tạm trú, phù hợp với thời hạn sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài nhưng không vượt quá thời hạn quy định của giấy phép lái xe Việt Nam.
- Giấy phép lái xe quốc gia cấp cho người đổi được điều khiển nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang giấy phép lái xe để điều khiển các hạng xe tương ứng của Việt Nam.
Thời gian đổi giấy phép lái xe
Không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. Khi đổi giấy phép lái xe, cơ quan cấp giấy phép lái xe cắt góc giấy phép lái xe cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp), giao cho người lái xe bảo quản.
Như vậy, nếu anh bạn người nước ngoài của bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên thì sẽ được đổi giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.