Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an

Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục TCCB, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã báo cáo với bộ trưởng kết quả công tác trọng tâm năm 2017; phương hướng công tác năm 2018 của Cục TCCB.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích của Cục TCCB đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của công tác TCCB trong các hoạt động của lực lượng CAND. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định năm 2018 tiếp tục là năm công tác TCCB; trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt phải rất chú trọng đến công tác TCCB trong CAND; trọng tâm là việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 106. Phải rà soát, tính toán lại việc quy hoạch cán bộ ngay từ quý I-2018, gắn với chính sách cán bộ trong CAND, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.