Đối tượng thuộc diện phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, có đủ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, văn hóa và không thuộc các trường hợp được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ thì sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Các địa phương trên cả nước hiện đang thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cho kỳ tuyển quân năm 2023. Vậy ai là người thuộc diện đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc?

Độ tuổi gọi nhập ngũ

Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

Trong đó, công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Đối tượng thuộc diện phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2023 ảnh 1

Công dân trong độ tuổi, đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, văn hóa sẽ được tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tiêu chuẩn tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự

Công dân có trong độ tuổi gọi nhập ngũ, có đủ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, văn hóa sẽ được tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự.

Về tiêu chuẩn chính trị, thực hiện theo Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15-4-2016. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thì thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Về tiêu chuẩn sức khỏe, chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30-6-2016. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Về tiêu chuẩn văn hóa, tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy, công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, có đủ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, văn hóa và không thuộc các trường hợp được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ thì sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, xem Tại đây.