Đồng Nai: Thời gian kết thúc năm học do ảnh hưởng COVID-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sửa đổi, bổ sung khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được áp dụng đối với năm học 2019-2020.

Vì vậy, mới đây UBND tỉnh Đồng Nai đã sửa đổi thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, thời gian kết thúc học kỳ II đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 11-7. Kết thúc năm học và xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học ở các trường trước ngày 15-7. Xét công nhận tốt nghiệp THCS ở các trường trước ngày 25-7 và ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31-7.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học của năm học 2020-2021 trước ngày 15-8-2020.