Đồng Tháp cần hơn 1.200 tỉ đồng làm cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Đồng Tháp cần hơn 2.100 tỉ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và hơn 1.200 tỉ đồng vào năm 2022, 2023 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đăng ký nhu cầu bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2022, 2023 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 đã tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 12-2022.

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện dự án, Đồng Tháp đăng ký nhu cầu bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 2.155,8 tỉ đồng, gồm: 745 tỉ đồng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 1.410,8 tỉ đồng từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT điều chuyển, bố trí cho tỉnh.

Đồng Tháp cần hơn 1.200 tỉ đồng làm cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 ảnh 1
Đồ họa: THY LAN - HỒ TRANG

Nhu cầu bố trí kế hoạch vốn năm 2022 là 5 tỉ đồng, để thanh toán các chi phí chuẩn bị đầu tư (bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1).

Đồng thời năm 2023 Đồng Tháp cần được bố trí 1.212 tỉ đồng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạm ứng hợp đồng các gói thầu xây lắp và chi phí tư vấn, khác.

Phần vốn này bao gồm 745 tỷ đồng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 467 tỉ đồng từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT điều chuyển, bố trí cho Đồng Tháp.

Dự án Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 có chiều dài tuyến khoảng 27,43 km.

Điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tổng mức đầu tư khoảng 5.886 tỉ đồng. Giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3.486,8 tỉ đồng. Chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 2.399,2 tỉ đồng.

Dự án được chia thành 02 dự án thành phần, bao gồm: Dự án thành phần 1 (Km0+000 - Km16+000) chiều dài khoảng 16 km thuộc tỉnh Đồng Tháp, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỉ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 458 tỉ đồng).

Dự án thành phần 2 (Km16+000 - Km27+430) có chiều dài khoảng 11,43 km thuộc tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.246 tỉ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 398 tỉ đồng).