Dự trữ ngoại tệ Việt Nam đang ở mức kỷ lục

Việc SSI đánh giá mức dự trữ ngoại tệ cao có lý do, vì theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cán cân tài khoản vãng lai lũy kế sáu tháng đầu năm 2019 thặng dư 9,14 tỉ USD.
Cán cân thương mại tháng 8 thặng dư khoảng 1,7 tỉ USD, cao hơn 40 triệu USD mức thặng dư của tháng 7, dẫn đến lũy kế tám tháng thặng dư 3,4 tỉ USD. Dòng vốn FDI giải ngân trong tháng đạt 1,41 tỉ USD, lũy kế cả năm là 11,96 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ.
SSI cũng cho rằng NHNN vẫn giữ nguyên tỉ giá mua vào là 23.200 đồng/USD, tức là cao hơn tỉ giá mua vào của các ngân hàng thương mại 0,3%, do đó tiếp tục mua vào được lượng khá lớn ngoại tệ. Tổng lượng mua vào ước tính còn lớn hơn lượng mua trong tháng 7.
"Dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện tại đang ở mức cao nhất trong lịch sử sẽ là tấm đệm quan trọng giúp NHNN điều hành tỉ giá. Chênh lệch lãi suất VND và USD ở mức trên 1%, nguồn cung giai đoạn tới dự kiến vẫn dồi dào từ hoạt động thương mại, đầu tư và chuẩn bị bước vào mùa kiều hối nên nhiều khả năng tỉ giá USD/VND sẽ tiếp tục ổn định quanh vùng 23.200 đồng" - SSI đánh giá.
Trong một đánh giá tương tự, Công ty Chứng khoán Bản Việt cũng cho rằng VND tiếp tục ổn định dù đồng nhân dân tệ trượt giá. Tuy đồng nhân dân tệ trượt giá mạnh do căng thẳng thương mại leo thang, đồng VND vẫn tăng giá nhẹ 0,04% so với đồng USD trong tháng 8, sau khi tăng 0,41% trong tháng 7. Qua đó tính từ đầu năm, đồng VND chỉ trượt giá nhẹ 0,1%. Nếu đồng nhân dân tệ tiếp tục trượt giá có thể ít nhiều gây áp lực lên đồng VND. Tuy nhiên, nguồn USD dồi dào đang tiếp tục chảy vào sẽ là cơ sở để hỗ trợ tỉ giá ổn định.