Những cái sai không thể biện minh

Những cái sai không thể biện minh

(PL)- Hành vi tấn công trực tiếp bằng vũ khí nhắm vào một chiếc tàu cá không có vũ trang rõ ràng là vi phạm luật pháp và các quy tắc ứng xử quốc tế.