Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Các nhà thầu thi công phải thử thách một tháng

Việc thi công phải đáp ứng đủ bốn điều kiện là bảo đảm an toàn giao thông; đủ máy móc, thiết bị; bảo đảm tiến độ và có năng lực tài chính đối với một số hạng mục như xây dựng trụ trung gian, khu depot, 12 nhà ga... Trong thời gian thử thách nếu nhà thầu nào không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị thay thế.

Đối với 12 nhà ga, trước khi thi công trở lại phải thành lập 12 tổ giám sát. Các thành viên của tổ giám sát phải có chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm và trình độ tối thiểu thạc sĩ trở lên. Bên cạnh đó, trưởng mỗi nhóm chuyên môn (kỹ thuật, ATGT...) của tổng thầu phía Trung Quốc phải thiết lập số điện thoại và có phiên dịch người Việt Nam để các cơ quan chức năng liên hệ, kiểm tra bất cứ lúc nào.

Theo ông Trường, chậm nhất là đầu tháng 2 dự án sẽ tiếp tục triển khai để cuối năm 2015 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ đề ra.

VIẾT LONG

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.