Em thề

Em yêu anh như sông yêu thủy điện

Sông không thủy điện, sông sống rất khỏe

Thủy điện không sông, chết ngắt vì hổng tích được nước để xài

(Em rất thuộc bài “thủy điện giành nước”

Gây khô hạn rồi xả lũ, làm ruộng chết toi

Nên em đâu dở hơi mà cho mượn nước).

Lời em hứa chẳng phải hài hước

Báo cáo anh là em đã rất yêu

Em nói điêu vàng sẽ hết lệch giá (?).

Em yêu anh, giá xăng chắc chắn hạ

Ngay tức thì mỗi lít vài ngàn đồng

Em xin thề em mà có hai lòng

Anh móc túi trả tiền quỹ bình ổn

Em xin hứa yêu đến nơi đến chốn

Bởi anh tin em như trẻ nít thèm sữa vậy mà

Sữa loạn giá vèo vèo, chả ai phạt được trò ma

Trẻ con thiếu sữa, da bọc xương còi cọc.

Em thề với anh em hoàn toàn nói thật

Em thề với lòng em chưa nói thật bao giờ…

Ngày 1 tháng 4

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Cô trò Trường Mầm non Tân Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: PHẠM ANH

Tăng tuổi nghỉ hưu, giáo viên mầm non sao làm nổi?

(PLO)- Không nên giảm 50% mức hưởng khi rút BHXH một lần, cần xem xét lại tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, bổ sung đối tượng hưởng chế độ thai sản… là những nội dung góp ý cho dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).