EVN HCMC tổng kết chương trình “Tháng công nhân” 2017

Theo đó, Công đoàn EVN HCMC đã triển khai đến 27 chi Đoàn cơ sở trực thuộc để phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ về ý nghĩa “Tháng công nhân”.
Các nhiệm vụ mà Công đoàn EVN HCMC thực hiện như sau:
Tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị; xây dựng, củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ.

EVN HCMC cho biết vừa tiến hành tổng kết chương trình “Tháng công nhân” năm 2017

Bên cạnh đó, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam, của ngành Điện và Tổng công ty. Thực hiện nắm bắt tâm tư nguyện vọng CNVCLĐ và tình hình hoạt động Công đoàn tại các chi Đoàn cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thường niên, thi đua chuyên đề, thi đua theo đợt đã và đang được các đơn vị tổ chức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.
Đoàn thanh niên Tổng công ty đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân với tổng số tiền trên 78 triệu đồng tại một số công trình trọng điểm.
Nhân dịp “Tháng công nhân” năm 2017, Tổng công ty đã có 7 cá nhân là công nhân giỏi tiêu biểu giỏi cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2017 và nhiều cá nhân nhận được các danh hiệu khen thưởng khác.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm