EVNNPC: Tập trung cấp điện ổn định an toàn mùa nắng nóng

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm tháng 5 đạt 5,7 tỉ kWh, tổn thất điện năng của tháng ước thực hiện 5,18%, giảm 0,02% so với cùng kỳ 2018. Cũng trong tháng 5, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 132 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,64 ngày; giảm 1,36 ngày so với quy định.

Nhân viên điện lực đang thi công đường dây cho khách hàng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, toàn EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 894 khách hàng trung áp. Cạnh đó, EVNNPC lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà cho 169 khách hàng. Sản lượng trong tháng 5 phát lên lưới ước khoảng 38.900 kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm sản lượng phát lên lưới là 132.600 kWh.

Trong tháng 6, EVNNPC sẽ tập trung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng, đặc biệt là cấp điện tuyệt đối an toàn cho các kỳ thi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm