EVNNPT làm tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Ông Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), chia sẻ và cho biết thêm: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổng công ty thường xuyên tổ chức thực hiện công khai, minh bạch các kết quả hoạt động theo quy chế qua các kỳ sinh hoạt, hội nghị của các tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể.

Luôn phát huy quy chế dân chủ tại cơ sở

Bên cạnh đó, công đoàn EVNNPT phối hợp với tổng giám đốc ban hành chỉ thị liên tịch phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, với các nội dung thi đua tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của tổng công ty và đơn vị. Qua đó, đã tạo được khí thế hăng say lao động sản xuất và tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên phát huy năng lực, sức sáng tạo trên từng vị trí công việc.

Theo lãnh đạo EVNNPT, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất - chất lượng - hiệu quả đã động viên cán bộ, công nhân viên phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng năng suất lao động. Trong năm 2018 và sáu tháng đầu năm 2019, đã có 263 sáng kiến và giải pháp hữu ích, mang lại hiệu quả tích cực cho tổng công ty và các đơn vị.

EVNNPT làm tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ảnh 1Công nhân Truyền tải điện Tây Bắc 2 tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tại thị xã Mường Lay (Điện Biên).

Việc phát huy tính dân chủ còn được EVNNPT thể hiện qua việc các cấp công đoàn tích cực triển khai tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ, các báo cáo định kỳ của Đảng ủy EVNNPT; tham gia đóng góp trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; kết nạp đoàn viên, công đoàn viên vào đảng; triển khai việc tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc người lao động, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, lãnh đạo quản lý với người lao động.

Chú trọng thực hiện “Năm dân vận chính quyền”

Thực hiện chủ đề trên, trong năm 2018 và sáu tháng đầu năm 2019, EVNNPT luôn chú trọng đến việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế quản lý trong bối cảnh tái cơ cấu, xây dựng phương án sử dụng và sắp xếp lại lao động theo định mức lao động và hệ thống thang bảng lương mới. Các quy định nội bộ được dự thảo kỹ, được lấy ý kiến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên để tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý phù hợp và được thông qua tại hội nghị người lao động các cấp trước khi ban hành.

Việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương cho người lao động thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động... Trên cơ sở đó, tổng công ty và các đơn vị cụ thể hóa thành các quy chế, quy định về việc lập kế hoạch tiền lương, quyết toán quỹ tiền lương thực hiện hằng năm, phân phối tiền lương cho người lao động theo hiệu quả, năng suất lao động; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; khuyến khích lao động có năng lực, trình độ, đóng góp nhiều cho EVNNPT.

EVNNPT làm tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ảnh 2Công an tỉnh Vĩnh Phúc và công nhân PTC1 tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tại huyện Tam Dương.

Bên cạnh đó, EVNNPT luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân của đơn vị mình; đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiếp công dân tại trụ sở tổng công ty và các đơn vị. Không có tình trạng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quá hạn theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Phan Tường khẳng định qua việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở cũng như việc thực hiện năm dân vận chính quyền, đời sống vật chất, tinh thần, quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên được nâng lên; tạo được niềm tin của đội ngũ cán bộ, công nhân viên vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và lãnh đạo quản lý các cấp; qua đó tập hợp, vận động được đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng EVNNPT phát triển bền vững. 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN: Trong những năm qua, EVNNPT đã làm rất tốt công tác dân vận, trong đó nổi bật nhất là tiếp xúc với người dân, tiếp dân để tạo được sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án truyền tải. EVNNPT cũng đã thực hiện tốt công tác dân vận để người dân đồng thuận trong xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Công tác xây dựng đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng của EVNNPT chính là niềm tự hào của Đảng ủy EVN.