Eximbank phải dừng đại hội cổ đông vào phút chót

Lẽ ra, ĐHCĐ Eximbank sẽ diễn ra vào lúc 8h30 nhưng do số lượng cổ đông đến tham dự quá ít, vì vậy lãnh đạo ngân hàng này liên tiếp phải xin lùi giờ khai mạc tới 2 lần. Các cổ đông đến sớm đành phải chờ đợi thêm hơn một tiếng nữa. Tuy nhiên, đến 9h30 thì chỉ có 198 cổ đông tham dự, nắm giữ 708.436.656 cổ phần tương đương tỷ lệ 57,62%. Tỷ lệ này chưa đủ để thông qua các vấn đề đưa ra tại đại hội.

Ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Eximbank cho biết: Ban tổ chức đã hai lần xin lùi thời gian khai mạc vì sợ cổ đông có thể đến trễ do kẹt xe. Tuy nhiên, đến lúc 9h30 thì số cổ đông tham dự vẫn thấp hơn 65%, không đủ điều kiện để tiến hành biểu quyết. Do đó, Đại hội cổ đông lần 1 sẽ không thể tiến hành. Theo qui định, đại hội sẽ tiến hành trong vòng 30 ngày nữa.

Được biết, Eximbank vừa công bố thêm tờ trình đại hội cổ đông về việc sửa đổi điều lệ ngân hàng liên quan đến người đại diện theo pháp luật, do ngân hàng này bị “khuyết” Tổng giám đốc kể từ ngày 5-4-2019.

Tại tờ trình, ngân hàng này cho biết theo quy định tại Điều lệ ngân hàng hiện nay quy định “Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Ngân hàng”. Tuy nhiên hiện nay hoạt động của Eximbank đang gặp khó khăn do Tổng giám đốc bị miễn nhiệm và ngân hàng chưa hoàn tất thủ tục bổ nhiệm nhân sự thay thế.