Gần 35.000 người hành nghề y tư nhân chờ giấy phép

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 31-12-2012, cả nước mới cấp được gần 33.000 CCHN và hơn 2.500 GPHĐ trong lĩnh vực hành nghề y tế tư nhân. Hiện còn gần 35.000 CCHN và hơn 15.000 GPHĐ chưa cấp, mặc dù thời hạn cuối cùng là 31-12-2012 theo Nghị định 87 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã qua. Nguyên nhân của sự tồn đọng trên là vì năm 2012 là năm đầu tiên thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, người trực tiếp khám, chữa bệnh phải có CCHN nên phải tổ chức tập huấn phổ biến văn bản, thành lập tổ thư ký, hội đồng tư vấn, bố trí nhân lực, trong khi đó đa số các sở Y tế chưa có phòng quản lý hành nghề, sự phối hợp giữa các phòng chưa nhịp nhàng… Bên cạnh đó, việc thực hiện hồ sơ cấp CCHN phải có lý lịch tư pháp, việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thu phí, lệ phí và một số nguyên nhân khác đã gây khó khăn cho việc cấp CCHN và GPHĐ.

D.TÍNH