Gần 500 doanh nghiệp 'gánh' 28 triệu tấn rác/năm

Trong số rác trên, có khoảng 19 triệu tấn là rác thải sinh hoạt, khoảng 7 triệu tấn rác công nghiệp thông thường, khoảng 2 triệu tấn rác y tế.
Trong khi đó, tỉ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt khoảng 83%, ở khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 40%-55%. Đặc biệt, lĩnh vực như tái chế dầu thải, nhựa phế liệu, chất thải điện, điện tử chưa phát triển.
Mặc dù có nhiều chính sách khuyến khích xã hội hóa nhưng doanh nghiệp vốn tư nhân vẫn không mặn mà tham gia đầu tư vào công nghiệp môi trường. Do đó, Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo Nghị định phát triển công nghiệp môi trường.
Theo đó, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này hưởng nhiều ưu đãi như: Miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị, ưu tiên bố trí đất và miễn tiền thuê đất 14-18 năm tùy địa phương. Doanh nghiệp được ưu đãi vay từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương với lãi suất ưu đãi 50% lãi suất tín dụng đầu tư...