Gấp rút chuyển đổi 25 triệu thẻ ATM sang thẻ chip

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18-2-2019.

Theo đó, thông tư đã bổ sung quy định tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, là Bộ Tiêu chuẩn cơ sở của Ngân hàng Nhà nước về các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại Việt Nam và yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM làm bằng thẻ từ sang thẻ chip.

Cụ thể, đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, ít nhất 30% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. 

Hiện đa số thẻ ATM tại Việt Nam đều áp dụng công nghệ bảo mật bằng thẻ từ. Chỉ có một số ngân hàng đi sau hoặc các loại thẻ thế hệ sau mới áp dụng công nghệ bảo mật bằng chip. Đây là công nghệ mới mà các nước đang áp dụng như Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan... đã thay thế toàn bộ thẻ từ bằng thẻ chip. 

Với lộ trình chuyển đổi như trên, sẽ có hơn 25 triệu thẻ ATM trong khoảng hơn 85 triệu thẻ ATM đang lưu hành sẽ phải hoàn tất quá trình chuyển đổi sang thẻ chip vào cuối năm nay.

Đến cuối năm 2020, ít nhất 60% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành (tương đương hơn 51 triệu thẻ ATM) phải hoàn tất quá trình chuyển đổi sang thẻ chip. Và hạn chót chuyển đổi toàn bộ số lượng thẻ ATM đang lưu hành trên thị trường từ thẻ từ sang thẻ chip của các ngân hàng thương mại là cuối năm 2021.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, ít nhất 60% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, 100% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Thực tế cho thấy, việc chuyển sang thẻ chip không chỉ đơn thuần là thay một chiếc thẻ mà NH phải nâng cấp thiết bị chấp nhận thẻ, nâng cấp hệ thống chuyển mạch nội bộ của từng NH (để các máy ATM có thể “nói chuyện” được với nhau khi sử dụng thẻ chip). Do đó, nâng cấp hệ thống phát hành thẻ thì bản thân hệ thống chuyển mạch của công ty cũng phải nâng cấp. 

Chính vì vậy, tại thông tư 41 này, NHNN cũng bổ sung qui định rõ trách nhiệm với các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ. Theo đó, trong thời gian chuyển đổi, tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ phải đảm bảo hoạt động thẻ diễn ra liên tục, ổn định, an toàn và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chủ thẻ.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ mất tiền trên tài khoản thẻ. Mặc dù các vụ mất tiền thời gian qua hầu hết là do bị chủ thẻ để lộ mật khẩu nhưng không thể phủ nhận công nghệ thẻ từ mà các ngân hàng Việt Nam đang áp dụng cũng đang tạo ra khá nhiều lỗ hổng để kẻ gian lợi dụng.