Gia Lai chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai xin lỗi dân

Theo văn bản này, xét đề xuất của Sở Nội vụ về nội dung liên quan đến việc giải quyết hồ sơ TTHC tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP. Pleiku, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND TP. Pleiku xử lý nghiêm công chức, viên chức được giao tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC nhưng giải quyết quá hạn, trả kết quả không đúng hẹn, không hướng dẫn cụ thể hồ sơ để người dân đi lại nhiều lần.
Tỉnh yêu cầu bố trí công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt có đủ trình độ, năng lực tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC; thực hiện việc xin lỗi công dân theo đúng quy định.

Gia Lai chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai xin lỗi dân ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai

Cụ thể, cục Thuế tỉnh được giao chỉ đạo các chi cục niêm yết, công khai quy trình, hồ sơ, thời hạn giải quyết thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp chuyển nhượng căn nhà duy nhất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kể cả các TTHC khác liên quan đến thuế, lệ phí nhà ở, đất đai.

Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát đánh giá kỹ, toàn diện thực trạng giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai tại cấp huyện, các vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, thực tế thực hiện của các đơn vị, địa phương, đặc biệt kiểm tra kỹ tại TP. Pleiku.
Cạnh đó chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cơ quan liên quan xây dựng, ban hành quy chế phối hợp xử lý trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động tại VPĐKĐĐ và chi nhánh VPĐKĐĐ cấp huyện không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, gây phiên hà, nhũng nhiễu người dân.

Gia Lai chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai xin lỗi dân ảnh 2
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai

Trước đó, ngày 28-6-2017, một người dân đến bộ phận một cửa ở UBND TP Pleiku nộp hồ sơ làm thủ tục hủy thông báo thuế thu nhập cá nhân vì bán căn nhà duy nhất. Giấy hẹn được phát ra thể hiện vào ngày 6-7-2017 sẽ trả kết quả,

Tuy nhiên, đến ngày hẹn, chi nhánh VPĐKĐĐ TP. Pleiku không ra thông báo hủy thuế cũng không đưa ra bất kỳ lý do gì, hay có câu trả lời thỏa đáng về việc chậm trễ này. Cán bộ thụ lý hồ sơ sau đó còn tỏ thái độ không đúng mực khi tuyên bố sẽ trả lại hồ sơ và đòi lại tờ giấy hẹn kết quả.

Một trường hợp khác làm thủ tục cấp lại giấy đỏ. Giấy hẹn trả hồ sơ thể hiện ngày nhận là ngày 1-6-2017, hạn giải quyết là 30 ngày và ngày trả hồ sơ là 13-7-2017. Tuy nhiên đến cuối tháng 7-2017, cán bộ không trả lời cho ông vì sao chưa cấp giấy...