Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V-2016

Theo ban tổ chức, bài dự thi được thể hiện ở các loại hình báo chí gồm: Báo in (báo, tạp chí); báo điện tử; báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình). Thể loại tác phẩm báo chí bao gồm: Bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, bút ký, phóng sự, điều tra, bình luận. Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa năm tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu.

Tác phẩm dự giải phải được các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đăng tải, phát sóng từ 1-1-2015 đến hết 30-9-2016. Tác phẩm phải là sáng tạo lần đầu của tác giả. Mỗi bài viết không quá 2.500 từ. Một tác phẩm không quá năm kỳ, mỗi kỳ không quá 2.500 từ đối với báo in và báo điện tử, không quá 60 phút/kỳ đối với báo nói và báo hình.

Cơ cấu giải thưởng gồm: bốn giải nhất, tám giải nhì, 12 giải ba, 16 giải khuyến khích và ba giải tập thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm