Giải quyết nhiều khó khăn trong ngành xây dựng

Ngày 18-10, sau khi nghe những báo cáo khó khăn, vướng mắc của các Sở Xây dựng, Sở QH-KT, Sở TN&MT (lần 2), Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan có kết luận như sau:

Về công tác cấp giấy phép xây dựng: giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở QH-KT, Sở TN&MT, Sở Tư pháp và UBND quận, huyện có liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các bất cập trong công tác cấp giấy phép xây dựng hiện nay trên địa bàn TP. Rà soát, nghiên cứu các bất cập trong công tác cấp giấy phép xây dựng, từ đó đề xuất, giải pháp.

Đối với các trường hợp khu đất nhỏ, lẻ đã được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin kiến trúc - quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch có nội dung khác với đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 được duyệt hoặc chưa cập nhật thông tin quy hoạch vào đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 được duyệt, nhưng không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung của đồ án quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng (hoặc UBND quận, huyện theo thẩm quyền) sẽ phối hợp với Sở QH-KT và UBND quận, huyện liên quan để có ý kiến thống nhất và xem xét giải quyết cấp giấy phép xây dựng.

Giải quyết nhiều khó khăn trong ngành xây dựng ảnh 1
Nhiều khó khăn vướng mắc của các sở, ban ngành đã được giải quyết tại cuộc họp 18-10.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở QH-KT thường xuyên thực hiện công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch trên địa bàn theo luật định, kịp thời có đề xuất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với các ô phố không còn phù hợp với kiến trúc cảnh quan.

Đối với các trường hợp khu đất lớn, các dự án nhà ở, dịch vụ thương mại, công trình công cộng đã được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin kiến trúc - quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch có nội dung khác với đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 được duyệt hoặc chưa cập nhật thông tin quy hoạch vào đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 được duyệt, có tác động, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung của đồ án quy hoạch được duyệt, trước khi cấp giấy phép xây dựng phải lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch (hoặc điều chỉnh tổng thể) và được phê duyệt theo quy định.

Đối với các trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới cần tuân thủ theo nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 hoặc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch đã được duyệt.

Đối với các trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình có chức năng văn phòng, nhà ở kết hợp văn phòng, khách sạn, dịch vụ… nhưng không phù hợp với mục đích sử dụng đất (đất ở đô thị lâu dài) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp thì nghiên cứu theo hướng giải quyết cấp giấy phép xây dựng nhưng không chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thay vào đó chỉ cập nhật mục đích sử dụng đất mới vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp để không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu, lợi ích của người dân.

Đừng để doanh nghiệp bất động sản bị 'sốc thuốc'

Đừng để doanh nghiệp bất động sản bị 'sốc thuốc'

(PLO)- Thắt chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản và giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể đẩy các doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình thế gặp khó khăn trong việc huy động vốn trong vài quý tới.