Từ khóa:

#Sở Tài Nguyên Môi Trường
Tìm thấy 262 kết quả
Nhiều nhân sự mới ở TP.HCM

Nhiều nhân sự mới ở TP.HCM

(PLO)- Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 4, khoá XI nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương bổ sung 2 phó chủ tịch.