Giải thể, giám đốc Sở Ngoại vụ Cà Mau xin nghỉ hưu sớm

Ngày 6-12, ngày họp cuối cùng của kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau.
Ông Nguyễn Thanh Điền, Giám đốc Sở Ngoại vụ Cà Mau, cũng bày tỏ nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi khi sở này giải thể. 

Sở Ngoại vụ Cà Mau thành lập hoạt động đã năm năm qua. Ảnh: Internet

Công việc của Sở Ngoại vụ sẽ được ghép vào Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau. Các cán bộ, viên chức, người lao động của sở này một phần bố trí vào Văn phòng UBND tỉnh, tiếp tục làm công việc ngoại vụ. Số còn lại sẽ được xem xét bố trí công việc khác hoặc giải quyết chế độ theo quy định. 

Đại biểu cũng đã thông qua nghị quyết sáp nhập hai ban thành một là Ban dân tộc và Ban văn hóa xã hội

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX cũng đã bế mạc vào chiều cùng ngày với việc thông qua nhiều nghị quyết quan trọng cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm