Giảm nhiều thủ tục hành dân, DN

Đến 30-12-2015, hoàn thành việc công khai thông tin TTHC đã được chuẩn hóa, công bố trên trang thông tin điện tử và trụ sở các đơn vị thực hiện” - Sở Tư pháp TP.HCM thông báo tại hội nghị triển khai kế hoạch đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP, tổ chức ngày 2-4.

Theo yêu cầu của TP, đến trước ngày 30-4, các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phải hoàn thành việc thống kê, lập danh mục TTHC. Sở Tư pháp có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chủ trì thực hiện kế hoạch này; tổng hợp kết quả báo cáo chủ tịch UBND TP.

Quyết định 1050/2015 của UBND TP nêu rõ kế hoạch đơn giản hóa TTHC nhằm đảm bảo 100% TTHC thuộc chức năng giải quyết của TP được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của TP và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết. Quyết định cũng yêu cầu bãi bỏ, cắt giảm những TTHC không cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…

Trong phụ lục đính kèm Quyết định 1050, nhóm lĩnh vực có nhiều TTHC cần TP ký trực tiếp hoặc có ý kiến là văn hóa-thể thao (28 thủ tục), tài nguyên và môi trường (24 thủ tục).

CẨM TÚ