Theo đó, chính phủ Pháp sẽ hỗ trợ Đà Nẵng đào tạo những sinh viên xuất sắc của Đà Nẵng tại Pháp trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế, y tế, quản lý nhà nước, khoa học xã hội và nhân văn... Ngoài ra, chính phủ Pháp còn hỗ trợ 20 suất bảo hiểm xã hội và vé máy bay cho các đối tượng tham gia nghiên cứu theo các dự án, chương trình hợp tác giữa hai nước.

M.DUNG - N.VIỆT