Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản thông báo về việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở GD&ĐT trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo TP về phòng, chống dịch COVID-19 trong các ngày 30 và 31-3;

Sở GD&ĐT thông báo việc nhận và trả các hồ sơ thủ tục hành chính như sau:

Sở GD&ĐT nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công TP http://dvc.hochiminhcity.gov.vn đối với 3 thủ tục sau:

STT

Loại thủ tục

Hình thức nhận hồ sơ

Trả kết quả

1

Thủ tục cấp bản sao văn bẳng (mức độ 3)

Trực tuyến

Bộ phận một cửa

2

Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp (mức độ 3)

3

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ (mức độ 4)

Trực tuyến (giấy xác nhận có chữ ký số gửi qua email)


Tại bộ phận nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Sở GD&ĐT có bố trí máy vi tính kết nối mạng để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trên bằng hình thức trực tuyến nếu đã đến trực tiếp tại cơ quan sở. Trường hợp này sẽ trả kết quả (thủ tục 1 và 2) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở GD&ĐT tạm ngưng nhận hồ sơ các thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục theo Công văn ngày 28-3 của UBND TP.

Các thủ tục hành chính còn lại, Sở GD&ĐT tạm ngưng nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 15-4-2020. Những hồ sơ thủ tục hành chính đã nhận trước ngày 1-4-2020 và chưa đến hạn trả kết quả sẽ giải quyết tiếp sau ngày 15-4-2020.

Mọi thắc mắc, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, người dân và tổ chức vui lòng liên hệ bộ phận một cửa của Sở GD&ĐT: 028.38.229.360, email: cchc@hcm.edu.vn.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng vừa ban hành văn bản về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1-4 thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các chương trình, công tác theo kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; chỉ thay đổi phương thức điều hành, sử dụng CNTT để làm việc tại nhà.

Các đơn vị, cơ sở bố trí trực lãnh đạo, trực đơn vị, duy trì một bộ phận cán bộ, nhân viên để đảm bảo công việc; phân công, điều hành giáo viên ở tại nhà tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến.

Thông tin đầy đủ, kịp thời Chỉ thị số 16/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn có liên quan đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm quy định ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, đảm bảo nghiêm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.