Theo như công bố của Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng, điểm chuẩn toàn bộ khối các trường quân đội năm nay giảm mạng so với năm trước 3-5 điểm.

Đặc biệt, điểm chuẩn ngành bác sĩ đa khoa Học viện Quân y khối A00 giảm đến 8 điểm, điểm chuẩn năm nay chỉ còn 20,05 điểm. 

Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  - ảnh 1

Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  - ảnh 2

Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  - ảnh 3

Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  - ảnh 4

Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  - ảnh 5

Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  - ảnh 6

Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  - ảnh 7

Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  - ảnh 8
Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2018.