UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.

Theo đó, chủ tịch UBND TP chỉ đạo như sau:

TP.HCM: Học sinh đi học trở lại từ 4-5, theo lộ trình  - ảnh 1

TP.HCM: Học sinh đi học trở lại từ 4-5, theo lộ trình  - ảnh 2
Công văn của UBND TP.HCM về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp. 

Chấp thuận về chủ trương đối với lộ trình đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo đề xuất của Sở GD&ĐT và Sở LĐ-TB&XH; thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4-5, được phân bố theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Giao Sở GD&ĐT và Sở LĐ-TB&XH xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại, trong đó phải có hướng dẫn cụ thể các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH và các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, chương trình năm học 2019-2020.

Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các quận, huyện hướng dẫn kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục (kể cả trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm...) thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại, nhất là đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Đối với các trường mầm non công lập, các trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập tư thục, giao UBND quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra việc phòng, chống dịch trước khi trẻ mầm non đi học trở lại để đảm bảo an toàn cho trẻ. 

Chiều 28-4, Trung tâm báo chí TP.HCM đã công bố phương án học sinh TP.HCM đi học trở lại theo tham mưu của Sở GD&ĐT TP.HCM, được phân bổ theo từng khối lớp.

Sớm nhất là 5-5-2020 và muộn nhất là 1-6-2020. 

1.1. Học sinh Trung học phổ thông:

- Lớp 12:

✓ Ngày 4-5-2020 (thứ Hai): Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh.

✓ Ngày 5-5-2020 (thứ Ba): Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 10 và 11:

✓ Ngày 8-5-2020 (thứ Sáu): Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

✓ Ngày 11-5-2020 (thứ Hai): Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

1.2. Học sinh Trung học cơ sở

- Lớp9:

✓ Ngày 4-5-2020 (thứ Hai): Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

✓ Ngày 5-5-2020 (thứ Ba): Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 6, 7 và 8:

✓ Ngày 8-5-2020 (thứ Sáu): Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

✓ Ngày 11-5-2020 (thứ Hai): Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

1.3. Học sinh Tiểu học

- Lớp 4 và 5: Lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều).

✓ Ngày 8-5-2020 (thứ Sáu): Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

✓ Ngày 11-5-2020 (thứ Hai): Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 1, 2 và 3:

✓ Ngày 11-5-2020 (thứ Hai): Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

✓ Ngày 12-5-2020 (thứ Ba): Học sinh bắt đầu đi học bình thường.

1.4. Học sinh Mầm non
- Ngày 18-5-2020: Lớp lá (trẻ năm tuổi) bắt đầu đi học trở lại.

- Ngày 25-5-2020: Lớp mầm và chồi bắt đầu đi học trở lại.

- Ngày 1-6-2020: Các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.