Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị quan trọng này (kể từ năm 1975, SEAMEC 40 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3-2005).

Trong thời gian diễn ra hội nghị sẽ có các hoạt động quan trọng như ký kết văn bản pháp lý của trung tâm khu vực SEAMEO (Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á) về học tập suốt đời; báo cáo tiến độ và kết quả các chương trình hoạt động; các dự án nhằm thực hiện nghị quyết của Hội nghị SEAMEC 46 trong hai năm qua và đề xuất chương trình hoạt động thời gian tới. Hội nghị cũng sẽ tổ chức Diễn đàn chính sách với chủ đề “Học tập suốt đời - chính sách và viễn cảnh”. Cuối cùng là cuộc họp bàn tròn giữa các vị bộ trưởng, trưởng đoàn để trao đổi các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực giáo dục.

Hội nghị SEAMEC là diễn đàn cấp bộ trưởng chuyên thảo luận các sáng kiến và chính sách khu vực ASEAN, đề ra phương hướng thực hiện các chương trình và dự án của SEAMEO và các đơn vị trực thuộc.

V.THỊNH