'Giấy thông hành' cho trái nhãn Việt vào Úc

Thương vụ Việt Nam tại Úc-Bộ công thương cho biết Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc chính thức công bố các điều kiện nhập khẩu quả nhãn tươi từ Việt Nam.

Đối với nhãn tươi từ Việt Nam nhập khẩu vào Úc, Bộ Nông nghiệp Úc sẽ đánh giá tính phù hợp của việc nhập khẩu so với các điều kiện nhập khẩu.  

Trước khi nhập khẩu vào Úc, doanh nghiệp (DN) nhập khẩu cần đăng ký giấy phép hợp lệ do Bộ Nông nghiệp Úc cấp.

Các yêu cầu trước khi xuất khẩu hàng hóa quả nhãn là phải có nguồn gốc, sản xuất và xuất khẩu theo hệ thống quy trình vận hành cần thiết để duy trì và xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật. Quả nhãn phải trải qua các biện pháp quản lý rủi ro bắt buộc...

Nhãn tươi đóng gói phải được dán nhãn với các thông tin xác minh đầy đủ nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt trên giấy chứng nhận xử lý bằng phương pháp chiếu xạ, phải thể hiện các thông tin sau: Liều lượng chiếu xạ tối thiểu và tối đa (Dmin và Dmax) thực tế trong việc xử lý quả nhãn.  Lưu ý, liều lượng hấp thụ tối đa cho quả nhãn không được vượt quá 1 kGy theo quy định của Bộ luật tiêu chuẩn thực phẩm Úc và New Zealand (FSC).

Quả nhãn xuất khẩu không được lẫn các chất ô nhiễm (ví dụ, các mảnh từ thân và lá, đất, hạt, hoặc các vật liệu ngoại lai khác).

Hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng được ít nhất một trong các phương pháp đóng gói an toàn.

Nhãn tươi đóng gói phải được dán nhãn với các thông tin xác minh đầy đủ nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc. Gồm: sản phẩm của Việt Nam cho thị trường Úc; loại trái cây; mã số cơ sở đóng gói (PHC); mã số cơ sở xử lý (TFC); số định dạng xử lý (TIN)

Công đoạn đóng gói và vận chuyển không để ô nhiễm bởi kiểm dịch côn trùng hoặc các điều kiện liên quan. Theo đó, tất cả các vật liệu bằng gỗ liên quan đến lô hàng được sử dụng để đóng gói và vận chuyển các sản phẩm tươi phải tuân thủ chính sách về các yêu cầu thông tin phi hàng hóa.

Bao bì phải được làm từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì không được làm bằng nguyên liệu thực vật chưa qua chế biến chẳng hạn như rơm.

Đối với vận chuyển bằng đường biển, các container phải được kiểm tra bởi Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam trước khi xếp hàng để đảm bảo không có côn trùng và các lỗ thông hơi phải được phủ kín không cho côn trùng xâm nhập.

Xác minh khi hàng đến nơi: các giấy chứng nhận và chứng từ kèm theo phải cung cấp cho Bộ Nông nghiệp Úc để đánh giá. Các lô hàng phải được kiểm tra khi cập cảng để xác minh việc tuân thủ các điều kiện nhập khẩu trước khi thông quan. Các lô hàng trong quá trình kiểm soát an toàn sinh học không được phép chuyển tiếp bằng đường bộ khi không được Bộ Nông nghiệp Úc đồng ý.

Vận chuyển các lô hàng bằng đường không hoặc đường biển để kiểm tra tại cảng đến được cho phép.

Theo Luật phí An toàn Sinh học, tất cả các phí dịch vụ được trả cho Bộ Nông nghiệp Úc. Danh sách các lệ phí kiểm dịch và xuất khẩu có trên trang web của Bộ Nông nghiệp Úc http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines...

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Úc cùng Trưởng cơ quan Thương vụ đã làm việc với Bộ Nông nghiệp Úc nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến việc xuất khẩu quả nhãn từ Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm