Giới trẻ tái hiện không khí nghị trường tại Hà Nội

Tại phiên họp, không khí của nghị trường QH được tái hiện với trình tự, thủ tục giống hệt phiên họp toàn thể của QH Việt Nam. Chủ đề của phiên họp tập trung vào nội dung nâng cao năng lực đào tạo tiếng Anh chuyên ngành tại các trường ĐH, CĐ. 

Tại phiên họp, các “nghị sĩ trẻ” đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp mang tính sáng tạo và thực tế, trong đó đề xuất tạo cơ chế để sinh viên có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo chuyên môn hoặc thực tập ngắn ngày bằng tiếng Anh của các nhà tuyển dụng. Đây là một trong những hoạt động của dự án “QH trẻ Việt Nam” giai đoạn 2 do Văn phòng QH phối hợp với Đại sứ quán Anh và Hội đồng Anh tại Hà Nội tổ chức. Dự án có mục tiêu giúp giới trẻ hiểu biết về hoạt động của QH Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các bạn trẻ nêu lên ý kiến, đề xuất các vấn đề giới trẻ quan tâm.

TRỌNG PHÚ