Gỡ khó 2 dự án treo ‘khủng’ khu Nam Sài Gòn

Người dân có đất nông nghiệp trồng lúa tại hai dự án Khu đại học (ĐH) Hưng Long, huyện Bình Chánh và Khu đô thị Hiệp Phước, huyện Nhà Bè được đề xuất cho phép chuyển mục đích, được xây dựng, được bồi thường do dự án nhiều năm chậm triển khai khiến dân bức xúc. Tổng diện tích đất trồng lúa tại hai dự án này trên 1.800 ha bị treo.

Sau 10 năm, bồi thường chỉ được hơn 3%

Mới đây, Ban quản lý (BQL) Khu Nam có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho người dân tại hai dự án treo hơn chục năm nay là dự án Khu ĐH Hưng Long, huyện Bình Chánh và Khu đô thị Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Văn bản nêu: “Đề xuất UBND TP cho phép người dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích là đất trồng lúa được chuyển đổi sang đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác (trừ đất trồng cây lâu năm do thổ nhưỡng không thích hợp)”.

Theo BQL Khu Nam, từ năm 2006, TP chấp thuận chủ trương cho đơn vị này thực hiện lập quy hoạch dự án Khu ĐH Hưng Long. Tuy nhiên, 12 năm nay dự án vẫn chưa được phê duyệt quy hoạch 1/2000, chưa có quyết định thu hồi đất, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng, dẫn đến người dân có đất nằm trong dự án bức xúc do gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng và khai thác sử dụng đất.

Gỡ khó 2 dự án treo ‘khủng’ khu Nam Sài Gòn ảnh 1

Đất nông nghiệp trồng lúa tại hai dự án Khu ĐH Hưng Long, huyện Bình Chánh và Khu đô thị Hiệp Phước, huyện Nhà Bè được đề xuất cho phép chuyển mục đích, được xây dựng, được bồi thường do dự án nhiều năm chậm triển khai. Ảnh: HTD

Với dự án Khu đô thị Hiệp Phước, kể từ ngày TP ban hành quyết định năm 2007 thành lập ban chỉ đạo dự án Khu đô thị Hiệp Phước đến nay đã hơn 10 năm. Tuy nhiên, đến nay “diện tích bồi thường ít, chưa có dự án triển khai làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân có đất” - BQL Khu Nam nhận xét. Theo báo cáo, tại dự án Khu đô thị Hiệp Phước, chủ đầu tư mới thỏa thuận được 43,17 ha, chiếm tỉ lệ 3,19% trên tổng diện tích 1.345 ha.

Dự án Khu ĐH Hưng Long có tổng diện tích đất khoảng 511 ha. Theo bản đồ địa chính năm 2004, diện tích đất lúa tại đây còn khoảng 294 ha, chiếm 57,5%. Dự án Khu đô thị cảng Hiệp Phước có diện tích hơn 3.911 ha (trong đó dự án Khu đô thị Hiệp Phước chiếm 1.354 ha). Theo bản đồ hiện trạng năm 2008, thực tế hiện nay chỉ còn dưới 100 ha đất lúa. Nguyên nhân do chủ đầu tư thỏa thuận bồi thường và người dân tự chuyển sang loại đất khác. 

Đất lúa được xây dựng, bồi thường

BQL Khu Nam nhấn mạnh dựa trên ý kiến của các quận, huyện và địa phương liên quan, nhằm giải quyết nhu cầu chính đáng của người sử dụng đất trồng lúa tại hai dự án này nên BQL đề xuất như trên. “Giải pháp này được các đơn vị phân tích là phù hợp thực tế, giúp sử dụng đất hiệu quả, cải thiện thu nhập người dân. Đồng thời giải quyết nhu cầu của người dân về xây dựng nhà kính, nhà lưới, nhà chòi trên đất nông nghiệp” - BQL Khu Nam nêu.

Nếu đề xuất trên được TP chấp thuận, BQL Khu Nam đề nghị trong thời gian ba năm kể từ ngày được chuyển mục đích sử dụng đất mà thực hiện thu hồi đất thì tiền bồi thường được tính bằng giá đất trồng lúc đó cộng mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp. Nếu sau ba năm mới thực hiện thu hồi đất thì tiền bồi thường sẽ tính như trên cộng thêm chi phí đầu tư vào đất và bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi.

BQL Khu Nam cũng kiến nghị trong trường hợp TP chấp thuận đề xuất trên thì giao Sở Xây dựng ban hành quy định hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cấp phép xây dựng cho các công trình phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các dự án này.

Khu đô thị mới Nam Sài Gòn: Chung “hoàn cảnh”

Cũng tại báo cáo, BQL Khu Nam thông tin thêm về hiện trạng các khu B, C, D thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Sài Gòn ở các huyện Bình Chánh và quận 8. Theo đó, khu B, C không còn đất trồng lúa. Riêng khu D đã có quyết định giao đất năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. “Quyết định đã quá lâu nhưng chưa triển khai bồi thường khiến người dân bức xúc. Để giải quyết hài hòa quyền lợi người dân và chủ đầu tư, đề xuất xem xét cho người dân được chuyển đổi cơ cấu từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản. UBND quận, huyện sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết” - đơn vị này kiến nghị.