Từ khóa:

#bức xúc
Tìm thấy 196 kết quả
Video: Xe điện chạy bát nháo ven biển Đà Nẵng

Video: Xe điện chạy bát nháo ven biển Đà Nẵng

(PLO)- Thời gian gần đây, người đi đường tại thành phố Đà Nẵng bức xúc trước tình trạng xe điện du lịch chở khách chạy bát nháo, không đúng tuyến, ngoài thời gian quy định, đậu đỗ, đón khách bừa bãi.