Từ khóa:

#google
Tìm thấy 501 kết quả
Cách sử dụng Google Bard tiếng Việt

Cách sử dụng Google Bard tiếng Việt

(PLO)- Google Bard có cách thức hoạt động tương tự như ChatGPT, tuy nhiên công cụ này có ưu điểm là hỗ trợ tiếng Việt và thời gian trả lời nhanh hơn.