Gương, kính chắn gió, camera như thế nào thì ô tô bị trượt kiểm định?

(PLO)- Theo quy định, những khiếm khuyết về kính chắn gió, gương, camera như thế nào thì không được cấp giấy chứng nhận kiểm định?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 16/2021, nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới khi kiểm định được quy định tại Bảng 1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, các khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới trong kiểm định được phân thành 3 mức như sau:

- Khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MINOR DEFECTS - MiD) là hư hỏng không gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông. Xe cơ giới vẫn được cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

- Khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MAJOR DEFECTS - MaD) là hư hỏng có thể gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông. Xe cơ giới không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại.

- Khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm (DANGEROUS DEFECTS - DD) là hư hỏng gây nguy hiểm trực tiếp và tức thời khi xe cơ giới tham gia giao thông. Xe cơ giới không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, không được tham gia giao thông và phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại.

Tại mục 3 Phụ lục 2 (nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và khiếm khuyết, hư hỏng) quy định về kính chắn gió, camera quan sát phía sau hay cần gạt nước như thế nào thì không được cấp giấy chứng nhận kiểm định:

Hình cắt từ Thông tư 16/2021, Phụ lục 2.

Hình cắt từ Thông tư 16/2021, Phụ lục 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm